Sportsmen's Dog Training Club Of Detroit, Inc. - Friday 10/24/2014


Obed Rally Nov Rally Nov A Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Nov Rally Nov B Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Adv Rally Adv A Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Adv Rally Adv B Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Exc Rally Ex A Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Exc Rally Ex B Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Non R Ral Pr Nov Mrs. Lynda L. Kalinoski
Obed Rally Non R Ral Team Nov Mrs. Lynda L. Kalinoski

 
  


Return to InfoDog Home Page